Vol212可爱嫩模林子欣真空毛衣露半球惹火诱惑51P林子欣模范学院

Vol212可爱嫩模林子欣真空毛衣露半球惹火诱惑51P林子欣模范学院

暑,阳邪也,中人则伤卫,卫虚则不能固表,故汗出且恶寒;表有暑邪,故身热;里有暑邪,故口渴;暑伤于气,故脉虚。使脉不浮紧而数,其可用乎。

昔孙琳治劳疟,而曰∶热有在皮肤、在脏腑、在骨髓。川芎、苏叶、干葛、柴胡,解表药也,表解则头痛、发热、恶寒自愈;桔梗、半夏、陈皮、枳壳、茯苓、甘草,和里药也,里和则咳嗽、吐痰、气汹自除。

昂按∶此乃少阳阳明,故加减小柴胡、小承气而为一方,少阳固不可下,然兼阳明腑证则当下,宜小承气汤,轻则大柴胡汤。少阳之经行乎两胁,风热相干,故不能安卧;此方名曰泻青,泻肝胆也。

是方也,惟湿土太过者能用之,若脾土不足及老弱、阴虚之人,皆非所宜也。 《活人》云∶脉浮大是表证,当汗;其人发热烦渴,小便赤,却当下;此是表里俱见,五苓散主之。

自利固多可温,然肠胃有积结,与下焦客热,又非温剂所能止,或分利之,或攻泄之可也。或等分,或看病所主为君。

以手足渐温,人事稍苏为可治。头痛用羌活、防风、柴胡、川芎、升麻、细辛、本之异者,分各经也;用黄芩、黄连、黄柏、知母、石膏、生地之异者,分各脏泻火也;用茯苓、泽泻者,导湿也;用参者,补气也;用芎归者,养血也。

Leave a Reply